Poznaj Nasz Personel

LESZEK CHLAMTACZ

Specjalista chirurgii stomatologicznej , chirurg stomatolog  absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu z kilkunastoletnim doświadczenie w stomatologii i chirurgii stomatologicznej.

Czlonek PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), OSIS-EDI (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej), PTCHJU (Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Sczękowo-Twarzowej, PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne), DGOI (Deutsche Gesellschaft Fur Orale Implantologie), ICOI (International Congres of Oral Implantologists).

Obszar działania: chirurgia stomatologiczna, implanty, protetyka stomatologiczna, stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia estetyczna.

JOANNA KULIG-CHLAMTACZ

Lekarz stomatolog, członek PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) z kilkunastoletnim doświadczeniem w stomatologii zachowawczej dorosłych i dzieci, protetyce stomatologicznej, stomatologii estetycznej, endodoncji i profilaktyce.

ANNA KUGIELSKA

Wykwalifikowana asystentka stomatologiczna.

IWONA POŻEŻYŃSKA

Wykwalifikowana asystentka stomatologiczna.