Protetyka

Dział stomatologii zajmujący się odtwarzaniem brakujących lub zniszczonych zębów. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w protetyce opieramy na współpracy z renomowanymi pracowniami protetycznymi, szkoleniami i zdrowym rozsądku. Zawsze proponujemy pacjentowi kilka możliwości protetycznych. Po zaakceptowaniu planu leczenia staramy się wybierać rozwiązania protetyczne najbardziej korzystne pod względem funkcjonalnym i estetycznym.

Stosujemy stałe uzupełnienia protetyczne:
– korony porcelanowe na metalu,
– korony pełnoceramiczne,
– mosty porcelanowe na metalu i pełnoceramiczne,
– mosty adhezyjne,

oraz ruchome uzupełnienia protetyczne:
– protezy akrylowe,
– szkieletowe,
– nylonowe,
– acetalowe,
– bezklamrowe na zasuwach i zatrzaskach,
– protezy natychmiastowe.