chirurgia stomatlogiczna zielona góra

Wykonujemy specjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

Ekstrakcje zębów.
Chirurgiczne ekstrakcje zębów w skomplikowanych przypadkach.
Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych (ósemki, kły i inne).
Resekcje wierzchołków korzenia.
Usuwanie torbieli.
Zabiegi chirurgii przedprotetycznej – plastykę wyrostka zębodołowego, usuwanie wyrośli kostnych.
Podcinanie i plastykę wędzidelka warg, języka, policzków.
Zamykanie połączeń ustno zatokowych.
Pogłębianie przedsionka jamy ustnej przed leczeniem protetycznym.
Odsłanianie zębów zatrzymanych przed leczeniem ortodontycznym.
Usuwanie łagodnych zmian na błonie śluzowej z badaniem histopatologicznym.